Wettelijke intrestvoeten in 2015

De wettelijke intrestvoet ingeval van betalingsachterstand
bij handelstransacties wordt 8,5% terwijl de
wettelijke intrestvoet gedaald is tot 2,5%.

1. Voor het 1ste semester 2015 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties :

7,5% voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013 (tot en met 16 maart 2015);

8,5% voor de overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013;

8,5% vanaf 17 maart 2015 voor alle overeenkomsten.

Deze bijzondere intrestvoet, voorzien voor transacties tussen ondernemingen onderling en deze tussen ondernemingen en overheidsinstanties is voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 22 november 2013 ter omzetting van de Europese Richtlijn 2011/7/EU.

Meer hierover kan u lezen in een andere bijdrage op onze website met de titel "De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is gewijzigd". 

(1) Aangezien de wet van 22 november 2013 een terugwerkende kracht heeft tot 16 maart 2013, moest een nieuwe rentevoet voorzien worden voor 2013. Ook voor het 2de semester van 2014 en het 1ste semester van 2015 moeten een dubbele rentevoet worden bepaald. Vanaf het 2de semester van 2015 zal opnieuw één enkele rentevoet gelden.

2.  De wettelijke rentevoet voor het jaar 2015 bedraagt 2,50 %.

Dit werd medegedeeld in een informatie van de Administratie van de Thesaurie.

Deze is dus gedaald in vergelijking met 2014.

Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken. Hij is ook van toepassing op handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 (zie hierboven).

30 januari 2015

Ann Vranken - ann.vranken@peeters-law.be

Ook interessant :

De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is gewijzigd


Betalingsachterstand beter aangepakt?


Wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand
bij handelstransacties - See more at: http://www.peeters-law.be/documents/news-items/89-wettelijke-intrest.xml#sthash.wQJkFP3T.dpuf
Wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties