Sociale verkiezingen zijn geen spel!

Is het een goed idee om een extra vakantiedag en een smartphone aan te bieden aan alle leden van uw personeel indien er geen kandidaten worden voorgesteld
voor de sociale verkiezingen.

Eerder deze week kreeg een bedrijf bijzondere aandacht in de media omdat zij blijkbaar, een extra vakantiedag en een smartphone aan alle leden van haar personeel (+/- 1.500!) aanbood op voorwaarde dat er geen kandidaten zouden worden voorgesteld voor de sociale verkiezingen.

Een nationale topman van een vakbond werd gevraagd om deze praktijk te becommentariëren en een federale minister haastte zich algauw om te zeggen dat hij de sociale inspectie zou instrueren om de zaak te onderzoeken.

Tijdens deze commentaren en reacties werd er tevens vermeld dat de onderneming +/- 260 leden van haar personeel had gecategoriseerd als leidinggevend personeel, en geen enkel personeelslid als lid van het kaderpersoneel en dat de verkiezingen op zaterdag zouden worden gehouden.

De volgende dag, verspreidde diezelfde minister het nieuws in de media dat de onderneming al bij al toch niet zo een "slechte" werkgever blijkt te zijn, aangezien zij de procedure tot het organiseren van de sociale verkiezingen had opgestart en het aanbod dat zij gedaan had aan haar personeel anders werd voorgesteld door de media dan werkelijk het geval was.

Terwijl de media enerzijds hier "heet van de naald" nieuws van maakte, vond ze het niet nodig om degelijke achtergrondinformatie te geven en schiep hierbij de indruk, door zulks te doen, dat de werkgevers gemakkelijk konden wegkomen met het belachelijk maken van de sociale verkiezingen.

Dit was, volgens ons, een verkeerde boodschap.

Laten we de vermeende praktijken van de betreffende onderneming even onder de loep nemen:

1. Het aanbieden van een smartphone en een extra vakantiedag aan alle leden van het personeel indien er geen kandidaten worden voorgesteld voor de sociale verkiezingen

De werkelijke vraag is hoe dit aanbod werd geformuleerd:
Indien het aanbod werd geformuleerd zoals hierboven vermeld, dan zou dat, naar onze mening, geen inbreuk uitmaken op de wetgeving met betrekking tot de sociale verkiezingen. Hoewel het, zeker en vast, niet in lijn is met de geest van de wet, verbiedt de wetgeving niet dat de werkgever zijn personeelsleden aanmoedigt om zich niet kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen.
Het zou een ander verhaal zijn indien het aanbod zou gedaan zijn aan alle leden van het personeel, die zich niet kandidaat zouden stellen voor de sociale verkiezingen. Zulke belofte zou zeker en vast in strijd zijn met de anti-discriminatiewet van 10 mei 2007.

2. Het categoriseren van +/- 260 leden van het personeel (bestaande uit +/- 1.500 werknemers in totaal) als leden van het leidinggevend personeel

Gelet op de definitie van het “leidinggevend personeel”, zoals expliciet opgenomen in de wetgeving op de sociale verkiezingen, is het hoogst onwaarschijnlijk – zoniet onmogelijk – dat deze praktijk geen duidelijke schending van de wetgeving op de sociale verkiezingen zou uitmaken.
Inderdaad, de wetgeving stipuleert dat enkel de twee hoogste niveaus in de hiërarchie kunnen worden gekwalificeerd als leidinggevend personeel (dit zijn in principe de algemene directeur en de personen die rechtstreeks aan hem rapporteren).

Uiteraard, stellen dat +/- 260 leden van het personeel, van de +/- 1.500 werknemers in totaal, rechtstreeks aan de algemene directeur rapporteren, lijkt niet alleen een overtreding te zijn van de wetgeving op de sociale verkiezingen, maar eerder een regelrechte boycot van de sociale verkiezingen.

3. Het niet categoriseren van enige personeelsleden als leden van het kaderpersoneel

Dezelfde commentaren als hierboven aangehaald betreffende het leidinggevend personeel, gelden eveneens in deze context.

4. Organisatie van de verkiezingen op zaterdag

Gezien de activiteiten van de onderneming in kwestie, is het meer dan waarschijnlijk dat een systeem van vijf-werkdagen-week wordt toegepast (maandag tot vrijdag) en dat zaterdag geen normale werkdag vormt.

In dat geval is ook de organisatie van de sociale verkiezingen op een zaterdag een flagrante miskenning van de wetgeving inzake sociale verkiezingen, omdat de verkiezingen enkel kunnen worden gehouden op een normale dag van activiteit van de onderneming.

Elke werkgever zou slecht worden geadviseerd, indien hij door zijn consulenten zou worden aangemoedigd om het voorbeeld te volgen van deze onderneming.

In plaats van algemene propaganda-commentaren te geven in de nationale media, zou de nationale topman van de vakbond beter een intern onderzoek starten omtrent hoe zijn vakbond de sociale verkiezingen aanpakt. In plaats van gemakkelijke publiciteit te zoeken via de nationale media, zou de federale minister beter een grondig onderzoek starten naar deze zaak. En in plaats van deze materie te behandelen als een "fait divers", zouden de media beter degelijke achtergrondinformatie bezorgen of helemaal geen tijd verspillen aan deze aangelegenheid.

18 februari 2016

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be