Sociale verkiezingen: opgelet voor
de occulte beschermingsperiode!

De ontslagbescherming van de werknemers, die door de vakbonden als kandidaat voor de sociale verkiezingen worden voorgedragen, begint te lopen vóór de datum waarop de werkgever geïnformeerd wordt omtrent de namen van de werknemers die als kandidaat zullen voorgedragen worden:
de occulte beschermingsperiode, die tot 65 dagen kan duren!

De werknemers, die als kandidaat worden voorgedragen door de vakbonden voor de sociale verkiezingen die in 2016 moeten worden georganiseerd (van 9 tot 22 mei), zijn beschermd tegen de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.

Deze werknemers kunnen enkel om dringende redenen of om economische of technische redenen worden ontslagen, die, in principe, voorafgaand aan het ontslag moeten worden goedgekeurd. Bovendien, dient hiervoor een strikte procedure te worden gevolgd.

De niet-naleving van deze bescherming wordt zwaar gesanctioneerd en hoge vergoedingen (afhankelijk van de anciënniteit, mogelijk tot 7 jaar bezoldiging) kunnen dan verschuldigd zijn.


De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd tijdens de periode van 9 tot 22 mei 2016.

De datum waarop de sociale verkiezingen zullen worden gehouden in een onderneming, moet 90 dagen op voorhand worden bekend gemaakt door de werkgever. Bijvoorbeeld, indien de verkiezingen worden gehouden op 9 mei 2016, moet die datum op 9 februari 2016 worden aangeplakt in de onderneming.

De lijst van de kandidaten dient uiterlijk de 35ste kalenderdag, volgend op die datum van aanplakking, door de vakbonden worden neergelegd, hetzij  – in ons voorbeeld – uiterlijk op 15 maart 2016.

Niettemin, begint de bescherming van deze kandidaten te lopen vanaf de 30ste kalenderdag vóór de datum van aanplakking, hetzij – in ons voorbeeld – vanaf 10 januari 2016.

Aldus, gedurende deze periode van mogelijk 65 kalenderdagen, weet de werkgever niet wie de kandidaten zullen zijn en dienvolgens welke van zijn werknemers beschermd zullen zijn. Dit betekent dat virtueel alle werknemers beschermd zijn, in het bijzonder omdat het ontslag van een werknemer tijdens deze periode niet uitsluit dat een vakbond deze werknemer vervolgens als kandidaat kan aanduiden.

Een werkgever die overweegt om een of meerdere van zijn werknemers te ontslaan, dient dus goed op voorhand de gepaste maatregelen te nemen.

23 september 2015

Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be
Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be