Sociale verkiezingen in de bouwsector

Het ziet er naar uit dat de sociale verkiezingen in 2016 ook
in de bouwsector zullen moeten georganiseerd worden.

De sociale verkiezingen voor de aanstelling van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, moeten georganiseerd worden in de periode van 9 tot 22 mei 2016 door bedrijven die gemiddeld ten minste 50 werknemers (comité voor preventie en bescherming op het werk) of 100 werknemers (ondernemingsraad) tewerkstellen.

Dit geldt ook voor bedrijven in de bouwsector.


Nochtans, naar aanleiding van de sociale verkiezingen in 2012, werd een akkoord bereikt op sectoraal niveau, met als gevolg dat werkgevers in de bouwsector deze complexe procedure niet hoefden te ondergaan: alle vakbonden verbonden er zich toe om geen kandidaten  voor te dragen (als tegenprestatie werden bijkomende bevoegdheden toegekend aan de vakbondsafvaardiging).

Daardoor, dienden de werkgevers in de bouwsector de verkiezingsprocedure op te starten, maar konden deze achteraf stopzetten bij gebrek aan enige kandidaten.

Dit akkoord gold enkel voor de sociale verkiezingen van 2012. Het lijkt erop dat een soortgelijk akkoord niet kan worden verwacht voor de verkiezingen van 2016 en, in dat geval, zullen ook de werkgevers in de bouwsector de volledige verkiezingsprocedure moeten uitdoen.

23 september 2015

Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be
Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be