Sociale Verkiezingen 2016

Volgend jaar, in de loop van de maand mei, moeten
opnieuw sociale verkiezingen worden georganiseerd voor
de aanduiding van de vertegenwoordigers van het personeel
in het comité voor preventie en bescherming op het werk
en in de ondernemingsraad.

Sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de “technische bedrijfseenheid” (hierna “TBE”). Dit is een notie die aanvankelijk in het bijzonder door de wetgever werd ingevoerd voor de sociale verkiezingen.

Een ondernemingsraad wordt geïnstalleerd in de TBE’s, waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 100 werknemers zijn tewerkgesteld.

In de TBE’s, waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 50 werknemers tewerkgesteld worden en waar ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van 2012 een ondernemingsraad werd of had moeten worden geïnstalleerd, blijft een ondernemingsraad behouden. In die TBE's worden de taken van de ondernemingsraad waargenomen door het comité voor preventie en bescherming op het werk, en worden er in de ondernemingsraad dan ook geen aparte verkiezingen van de personeelsvertegenwoordigers georganiseerd.

In de TBE’s, waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 50 werknemers worden tewerkgesteld, wordt een comité voor preventie en bescherming op het werk opgericht.

De organisatie van sociale verkiezingen is een complexe aangelegenheid, waarvan de voorbereiding meerdere maanden vooraf begint.

De eerste voorbereidende stappen in deze procedure dienen gezet te worden in de loop van het vierde kwartaal van 2015. Ook voor de vaststelling van het personeelsbestand (wat essentieel is voor de vraag of al dan niet sociale verkiezingen moeten georganiseerd worden) is de toestand van 2015 determinerend.

De sociale verkiezingen zijn dus geen “ver van mijn bed show” meer. Integendeel, gepaste maatregelen kunnen zich nu reeds opdringen.

Al naargelang de procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen vordert, zullen de te nemen stappen nader worden toegelicht op onze website in een bijzonder rubriek “sociale verkiezingen”.

Lees meer

01 juli 2015

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be