De Ikea-wet in het Waals Gewest

De aanpassing van de gewestelijke reglementering betreffende de handelsvestigingen aan de dienstenrichtlijn gebeurde
eerst door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en recentelijk ook door het Waalse Gewest.


In ons artikel met als titel "De Ikea-wetgeving is gewestelijke materie geworden" meldden wij reeds dat
het besluit, dat nodig was om de reglementering betreffende de handelsvestigingen in het Waalse Gewest aan te passen aan de dienstenrichtlijn, was uitgesteld door de ontslagnemende regering.

Met het Decreet van 5 Februari 2015 betreffende de handelsvestigingen, heeft het Waalse Gewest eindelijk zijn eigen wetgevend kader ingevoerd voor wat betreft de handelsvestigingen.  

In artikel 44 van het Decreet, wordt voorzien dat de bevoegde overheid zich moet baseren op vier criteria : consumentenbescherming, bescherming van het stedelijk milieu, doelstellingen van sociaal beleid en de bijdrage aan een meer duurzame mobiliteit.

Nieuw is ook de invoering van de "geïntegreerde vergunning", die net zoals de unieke omgevingsvergunning voorziet in één enkele vergunning voor de drie administratieve luiken (de handelsvestiging, de bouwvergunning en de milieuvergunning).

De bevoegdheid om deze vergunning af te leveren komt toe aan de Gemeente (voor vestigingen tussen 400 en 2.500 m²) en aan het Gewest (voor vestigingen groter dan 2.500 m²).

Alle blikken zijn nu gericht op het Vlaamse Gewest.

20 februari 2015

Mathieu Maniet - mathieu.maniet@peeters-law.be

Het artikel "De Ikea-wetgeving is gewestelijke materie geworden" heeft een update gekregen. U kan dit artikel lezen door hier te klikken.