Nieuwe partner
bij Peeters Advocaten 

Peeters Advocaten heeft het genoegen te melden dat Marcel Houben als nieuwe partner is toegetreden om de arbeidsrechtelijke praktijk uit te bouwen.

Marcel Houben is gespecialiseerd in Belgisch, Europees en internationaal individueel en collectief arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Sinds zijn inschrijving aan de Balie van Brussel in 1977, behandelt hij alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, zoals o.a. de organisatie van het arbeidsrechtelijk en sociaal zekerheidsstatuut van internationale werknemers en managementspersoneel en van internationale detacheringen, het opzetten van tewerkstellingsstructuren en alternatieve samenwerkingsverbanden.
Hij onderhandelt en redigeert op maat gemaakte arbeids-overeenkomsten, bijzondere clausules,  arbeidsreglementen en handleidingen voor het personeel.

Hij onderhandelt en organiseert minnelijke regelingen voor  complexe individuele ontslagen. Hij vertegenwoordigt zijn cliënten in collectieve onderhandelingen, maakt collectieve arbeidsovereenkomsten op en adviseert daaromtrent. Hij begeleidt zijn cliënten met betrekking tot de arbeidsrechtelijke aspecten van fusies, overnames, sluitingen van ondernemingen en collectieve ontslagen, de betrekkingen met de vakbonden en de werking van de organen die het personeel vertegenwoordigen op ondernemingsvlak.

Hij verdedigt zijn cliënten voor de Belgische arbeidsgerechten.

Vooraleer hij advocaat werd bij de Brusselse Balie, was hij assistent aan het Instituut voor Arbeidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leuven, waar hij, naast zijn lesopdrachten in arbeidsrecht, belast was met een onderzoeksproject over de minnelijke oplossing van individuele en collectieve arbeidsgeschillen.

Vooraleer hij bij Peeters Advocaten toetrad als partner , was hij partner bij Oppenheimer, Wolff & Donnelly en vervolgens bij Simmons&Simmons, waar hij hoofd was van de praktijk arbeidsrecht van het kantoor te Brussel.


U kan Marcel Houben contacteren via
DD. + 32 2 747 40 05 of,
E-mail : marcel.houben@peeters-law.be