Aanvraagformulier voor schenking en
vererving van familiale ondernemingen

Op 14 maart 2012 verscheen een Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor de aanvraag en de verstrekking van een attest dat vereist is ingeval van de schenking
of vererving van een familiale onderneming
in het Vlaamse Gewest.

Elke persoon, die in Vlaanderen wil genieten van de vrijstelling van schenkingsrechten of van het verminderd tarief van successierechten bij schenking of vererving van een familiale onderneming of familiale vennootschap, moet hiervoor een aanvraag indienen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Vlabel reikt dan een attest uit dat de begiftigde of erfgenaam bij de authentieke schenkingsakte of aangifte van nalatenschap moet voegen.

Dit attest is noodzakelijk om aan de fiscus te bewijzen dat men aan de voorwaarden voor de vrijstelling of het verlaagd tarief voldoet.

Bron:

- Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 60/4 en 60/5 van het Wetboek der Successierechten (B.S. 14 maart 2012, 15.617).
- Artikel 140bis e.v. Vl.W.Reg. en 60/1 e.v. Vl.W.Succ. ingevoerd door artikel 73 t.e.m. artikel 84 van het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012.

15 maart 2012

Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *