Omzendbrief Familiale Ondernemingen

Op 23 augustus 2012 publiceerde de Vlaamse Overheid een omzendbrief (1) omtrent de overdracht
van familiale ondernemingen.

Deze omzendbrief geeft een interpretatie met betrekking tot de fiscale behandeling van de overdracht van een familiale onderneming aan de volgende generatie, zoals ingevoegd door het Hoofdstuk 17 van het decreet van 23 december 2012 (2).

In een vorige nieuwsbrief verwezen we reeds naar de fiscale steunmaatregelen, die in dat kader sinds 1 januari 2012 van kracht zijn in het Vlaamse Gewest. Eveneens meldden we u de formaliteiten die moeten vervuld worden voor de aanvraag en de verstrekking van een attest, dat vereist is ingeval van de schenking of vererving van een familiale onderneming.

Deze regelgeving is bedoeld om de continuïteit van de familiale ondernemingen te bevorderen.

Deze moet bedrijfsleiders stimuleren om hun opvolging reeds bij leven actief te plannen. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat een groot arsenaal aan kennis en ervaring tijdig wordt behouden, georganiseerd en doorgegeven aan de volgende generatie.

Zeker in deze tijden van crisis is zulks van enorm belang.

Volgende items komen in de omzendbrief aan bod :

de voorwaarden om een vrijstelling of het verminderd tarief te bekomen;

de behandeling van holdingstructuren;

de behandeling van reorganisaties binnen een periode van 3 jaar voor en na de schenking of het overlijden;

de voorwaarden tot behoud van de vrijstelling of het verminderd tarief;

de behandeling van de schenking onder opschortende voorwaarde;

het feit dat enkel de schenking bij authentieke akte wordt geviseerd;

de verlenging van de verdachte periode van 3 naar 7 jaar.

U kan de tekst van de omzendbrief consulteren door te klikken op de volgende link.

(1)    Omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 - Interpretatie van de regeling met betrekking tot overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingevoegd bij hoofdstuk 17 van het decreet van 23 december 2011, B.S. 23 augustus 2012;
(2)    Artikel 140bis e.v. Vl.W.Reg. en 60/1 e.v. Vl.W.Succ. ingevoerd door artikel 73 t.e.m. artikel 84 van het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, B.S. 30 december 2011.

31 augustus 2012

Leo Peeters - leo.peeters@peeters-law.be

Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *


   
  De earn-out clausule in een overnameovereenkomst van aandelen  
  KMOís beter geÔnformeerd in verband met het Belgische mededingingsrecht  
  Verrekenprijzen (Transfer Pricing) - Bijkomende rapporteringsverplichting  
  Rechtsplegingsvergoedingen in Intellectuele Eigendomsgeschillen op de helling  
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - belangrijke wijzigingen  
  Een nieuwe rol voor cijferberoepen in verband met bedrijven in moeilijkheden  
  IP inbreuken door een derde gebruiker van een WiFi-netwerk: draagt de aanbieder van het netwerk verantwoordelijkheid?  
  Nieuwe procedure voor de invordering van onbetwiste facturen bij B2B  
  Roadbook voor fusies en overnames in BelgiŽ (deel 1)  
  Roadbook voor fusies en overnames in BelgiŽ (deel 2)  
  Dynamische IP adressen kunnen persoonsgegevens zijn  
  Meldingsplicht bij inbreuken in verband met de persoonsgegevens  
  De functionaris voor gegevensbescherming of data protection officer (DPO)  
  Gebruik van camerabeelden als bewijsmiddel  
  Hoe kan het recht om vergeten te worden in de praktijk worden omgezet?  
  Beslag leggen op buitenlandse bankrekeningen wordt gemakkelijker  
  De re-integratie van langdurig zieken : re-integratie in de onderneming  
  Crowdfunding - Update  
  De wet "Werkbaar en Wendbaar Werk"